Harmonogram konferencji

Dzień 1.
27.03.2017 r.
08:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników
09:15 – 09:45 Przerwa kawowa

Część wykładowa

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie konferencji
BLOK I – Zarządzanie zmianą i zarządzanie w zmianie
10:10 – 11:00 Zarządzanie zespołem w zmianie
sala główna dr Joanna Heidtman
Wystąpienie umożliwi zrozumienie istoty zmiany i procesu adaptacji do niej jednostek, zespołów i liderów.

Podczas wykładu poruszone zostaną takie tematy jak dynamika motywacji, efektywność w okresie zmian, „strefa komfortu” ludzi/zespołów. Uczestnicy zapoznają się też ze standardowymi jednostkowymi reakcjami na nową sytuację, psychologicznym mechanizmem adaptacji do zmian i jego fazami.

Ponadto omówiona zostanie rola lidera w procesie zmiany. Uczestnicy otrzymają najważniejsze wskazówki dotyczące wspierania zespołu, który musi się ze zmianą zmierzyć. Przedstawione zostaną też propozycje konkretnych działań, które lider może podjąć, aby ustabilizować motywację, wspierać adaptację do zmiany i z sukcesem przeprowadzić przez nią swój zespół.

11:00 – 11:50 Pełna MOC w zarządzaniu
sala główna Jacek Walkiewicz
Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć – to motyw przewodni autorskiego wykładu poświęconego skutecznemu zarządzaniu. Podczas wystąpienia zastanowimy się nad istotą motywowania i przewodzenia zespołom również w czasie procesu zmiany.

Ponadto dowiemy się, czym są elementy „MOCy” i jak je wykorzystywać w pracy menadżera. Porozmawiamy o wadze wizji, intencji, celów, odwagi, optymizmu i odpowiedzialności.

11:50 – 12:20 Przerwa kawowa
BLOK II – Jak powinna zmieniać się szkoła
12:20 – 13:00 Szkolne mission impossible – niemożliwe nie istnieje!
sala główna Jacek Ścibor
Wystąpienie dotyczy kierunku i zakresu zmiany, który powinien mieć miejsce w szkole. Prowadzący zaprezentuje wyjątkowych dyrektorów i działania, które podjęli w swoich szkołach w sferach dydaktyki, przestrzeni, postrzegania nauczania i odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się. Ponadto wskazane zostaną wyzwania, z jakimi mierzyli się oni realizując proces zmiany i czynniki determinujące sukces całego przedsięwzięcia.

Zaprezentowane zostaną również innowacje w metodyce nauczania, które dzięki technologii i wykorzystaniu narzędzi TIK wprowadzają do swojego warsztatu nauczyciele, członkowie grupy Superbelfrzy RP.

13:00 – 13:20 Świadectwo z „paskiem”? Matura na 6? Szkoła w rankingu?
Czyli o postrzeganiu sukcesu edukacyjnego
sala główna Marcin Kempka
Najbliższe miesiące będą pełne wyzwań związanych z wdrażaniem zmian podyktowanych reformą. Librus jest na nie przygotowany. Jednak edukacja to nie tylko zbiór aktów prawnych regulujących działanie systemu oświaty – dzisiaj w taki, jutro w inny sposób. Edukacja to przede wszystkim ponadczasowa misja wspierania naszych dzieci, uczniów, studentów w osiąganiu sukcesu edukacyjnego. Sukcesu, który definiowany jest różnie w zależności od posiadanej perspektywy.

Podczas wystąpienia zaproponujemy Państwu szerokie spojrzenie na kwestię sukcesu edukacyjnego, a także pokażemy, w jakim miejscu jako kraj znajdujemy się w realizacji misji jego wspierania. Odpowiemy na pytanie, czym jest sukces edukacyjny uczniów z perspektywy uczestników procesu nauczania, szkoły, uczelni wyższej czy wreszcie gospodarki. Zaprezentujemy wyniki ogólnopolskiego pilotażowego programu badawczego, który rzuca nowe światło na zagadnienie niedopasowania edukacyjnego oraz wskazuje, jakie w tym zakresie wyzwania stoją nie tylko przed polskimi szkołami, ale również uczelniami wyższymi oraz pracodawcami. Opowiemy wreszcie o tym, jak Librus zamierza wspierać dyrektorów, nauczycieli i uczniów w osiąganiu sukcesu edukacyjnego.

13:20 – 14:50 Obiad
BLOK III – Siła edukacji
14:50 – 16:20 Nauczyciel i uczeń jako yin i yang
sala główna Ewa Sitko i Szymon Majewski

Znany dziennikarz i komentator rzeczywistości, Szymon Majewski, oraz uznana ekspert w zakresie edukacji, Ewa Sitko, połączą swoją wiedzę i doświadczenie, by ukazać SIŁĘ EDUKACJI.

Nauczyciel i uczeń to uzupełniające się siły, ale to nauczyciel ma moc i możliwości, by wyzwolić potencjał ucznia. To wzajemne, pozytywne oddziaływanie skutkuje uruchomieniem wewnętrznej motywacji u uczniów. Podczas wykładu omówione zostaną wskaźniki, które pozwolą dyrektorowi ustalić poziom gotowości nauczycieli do wyzwalania w uczniu chęci do podejmowania wyzwań.

Prelegenci skupią się na roli szkoły w zakresie uruchamiania motywacji dziecka poprzez wspieranie jego zainteresowań i ciekawości świata. Udowodnią, że takie nastawienie do edukacji przekłada się wprost na wysoką jakość nauczania oraz właściwą realizację wizji i misji szkoły.

Część seminaryjna

16:50 – 17:40 I sesja seminaryjna
17:50 – 18:40 II sesja seminaryjna
18:40 – 20:00 Czas wolny
20:00 Kolacja
21:30 Koncert gwiazdy wieczoru – Dorota Miśkiewicz z zespołem
od 22:45 Wieczór integracyjny
Dzień 2.
28.03.2017 r.
07:00 – 08:30 Śniadanie
08:45 – 09:35 III sesja seminaryjna
09:45 – 10:35 IV sesja seminaryjna
10:35 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:50 V sesja seminaryjna
12:00 – 12:50 VI sesja seminaryjna
12:50 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:05 VII sesja seminaryjna
14:15 – 15:05 VIII sesja seminaryjna
15:05 – 16:00 Obiad
16:00 Zakończenie konferencji

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.