Biografie prelegentów

dr Joanna Heidtman

Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera, jest współzarządzającym w firmie Heidtman & Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE) i wykładowcą na studiach podyplomowych SWPS. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej i oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Prowadzi zajęcia w „Akademii Strategicznego Przywództwa™” i na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie, rozwoju talentów liderskich w organizacji. Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, ThinkTank, w Charakterach. Obecnie publikuje w magazynie „Sens” oraz na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą „Action Learning”. Jej dwie książki poświęcone są indywidualnej efektywności („W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej („Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar). Do książki Marka Kamińskiego opisującą metodę rozwojową „Biegun”, opracowała zestaw ćwiczeń praktycznych. W 2016 r. w książce Joanny Rubin „Twarze polskiego biznesu” wraz z autorką przeprowadza analizę współczesnego lidera.

Jacek Walkiewicz

Absolwent Wydziału Psychologii UW. Mówca, trener, mentor. Od ponad 20 lat prowadzący działalność edukacyjną dorosłych. Ceniony za wiedzę i ciekawy, narracyjny, pełen humoru sposób prowadzenia wykładów. Jego wykład na TEDxWSB umieszczony na YouTube ma ponad dwa miliony odsłon. Autor książek: „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC Możliwości”. Ta ostatnia została nagrodzona w konkursie miesięcznika Charaktery nagrodą Teofrasta. Właściciel klimatycznej księgarni „Pełna MOC słów” na ul. Chmielnej 10 w Warszawie.

Szymon Majewski

Dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, aktor. Komentator rzeczywistości zjednujący sobie odbiorców dzięki błyskotliwym spostrzeżeniom doprawionym szczyptą poczucia humoru. Ambasador Akademii Przyszłości – programu Stowarzyszenia WIOSNA, który pomaga w wyrównywaniu szans dzieci w szkole.
Jak sam przyznaje, w młodości był niepokornym uczniem przepełnionym energią, który nie do końca odnajdywał się w rzeczywistości szkolnej. Dlatego w swoich działaniach skupia się na sposobach odkrywania zdolności u „mniej rokujących” dzieci, demaskując mit o mniej lub bardziej uzdolnionych podopiecznych.

Ewa Sitko

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa Uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, Nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Teresa Tymrakiewicz

Filozof i socjolog rodziny, menadżer oświaty, wieloletni nauczyciel akademicki (Instytut Nauk Społecznych Śl.A.M., Kolegium Nauczycielskie), egzaminator filozofii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator MEN, specjalista w zakresie kształcenia kompetencji psychospołecznych i zarządzania zasobami ludzkimi, doradca ds. wychowania, autor i realizator licznych programów szkoleń z zakresu psychosocjologii, w tym: wyróżnionych grantami ministra edukacji i kuratora oświaty. Współautor Pakietu Edukacyjnego „Rozmowy z młodzieżą o życiu” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, materiałów dydaktycznych „Wychowanie prorodzinne i seksualne”, artykułów i scenariuszy lekcji z dziedziny wychowania. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz ogólnopolskie programy w zakresie problematyki psychospołecznej i marketingowej (Nowa Szkoła, Gimnazjum 2000, Ocenianie w nowej szkole, Szkolny Organizator Reformy Edukacji). Od 25 lat szkoli nauczycieli, dyrektorów i kadry kierownicze różnych branż w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej Współpracowała i współpracuje z renomowanymi instytucjami edukacyjnymi (RODN „WOM”, Instytut Kształcenia „ Eko-Tur”, CKN Librus, „Mega” Centrum Rozwoju , „Kreatywna Edukacja”, ODN „Oświata” i inne.)
Laureatka licznych nagród branżowych (ministra, kuratora) i samorządowych (prezydenta); za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Osoba

Marcin Kempka

Wieloletni wykładowca i trener w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą podstawy programowej Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rekomendacji Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa danych oraz edukacji. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i współtwórca rozwiązania Librus Synergia™. W latach 2014-2015 członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od wielu lat aktywny uczestnik zmian w polskim systemie edukacji, prelegent wielu konferencji. Od roku 2004 związany z firmą Librus, początkowo jako Dyrektor działu IT, Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Generalny. Od 2011 roku Prezes Zarządu w firmie Librus, pełniący również funkcję CEO. Od 2015 roku związany również z Public Consulting Group – globalną firmą oferującą doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej w takich rejonach jak m.in. USA, Kanada, Europa czy Australia. Od stycznia 2017 Prezes Zarządu w firmie PCG Edukacja wspomagającej instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) Politechnik Śląskiej – specjalność: sieci i bazy danych. W latach 2004-2010 wykładowca w Zakładzie Oprogramowania AEiI.

Małgorzata Grzywacz

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Współautorka projektu indywidualni.pl promującego nowoczesne nauczanie i efektywną naukę. Odpowiada również za wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju rozwiązań Librus. Autorka licznych publikacji nt. twórczości w Internecie. Propagatorka umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Prelegentka konferencji naukowych. Pomysłodawczyni założenia ogólnodostępnego portalu prawa oświatowego – Doradca Dyrektora.

Wioletta Szymańska

Menadżer projektów związany z rynkiem edukacyjnym od ponad dziesięciu lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Humboldt Universität zu Berlin i Szkoły Głównej Handlowej. Przez wiele lat pracowała w branży wydawniczej, gdzie odpowiadała za rozwój oferty podręcznikowej do nauki języków obcych. Specjalizowała się w przedsięwzięciach promujących nauczanie i naukę języków obcych. Prowadziła szkolenia dla Nauczycieli. W 2014 roku dołączyła do firmy Librus, gdzie zajmuje się projektami edukacyjnymi.

Robert Grygo

Zajmuje się doradztwem i wdrożeniami systemów informatycznych w placówkach edukacyjnych. Związany z firmą Librus od początku jej istnienia. Uczestniczył w licznych konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań skierowanych do oświaty. Obecnie pełni rolę Dyrektora Regionalnego na terenie północnej Polski.

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Krzysztof Kolanowski

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół. W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Piotr Warunek

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Pierwsze kroki trenerskie stawiał jako Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 2003 r. związany z firmą Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego na terenie północno-zachodniej Polski. Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT w szczególności dzienników elektronicznych i mechanizmów do organizacji pracy szkoły. Przeprowadził kilkaset wdrożeń e-Dziennika. Inicjator wielu rozwiązań wykorzystanych w systemie Librus. Prywatnie w wolnych chwilach lubi fotografować oraz rozwiązywać problemy placówek związane z układaniem planu lekcji.

Jakub Buczek

Doradca i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach, wykładał na licznych konferencjach branżowych oraz szkolił w wielu placówkach edukacyjnych. Obecnie specjalista ds. wdrożeń nowoczesnych technologii w Librusie. Może pochwalić się dużą liczbą zadowolonych szkół, w których od podstaw wprowadzał dzienniki elektroniczne, platformy e-learningowe i inne nowoczesne systemy. Osobiście fan wszelkich rozwiązań informatycznych ułatwiających zarówno pracę, jak i życie codzienne. W wolnych chwilach fan sportów motorowych.

Mariusz Wypych

Konsultant PCG Edukacja, ekspert specjalizujący się w tematyce funduszy Unii Europejskiej. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, ekspert wpisany na listę osób oceniających wnioski aplikacyjne w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz RPO Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Od roku 2015 członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, wcześniej członek Zespołu opracowującego Wieloletni Plan Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013-2020. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania przyznanych funduszy UE skierowanych do beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wcześniej pracował dla Miasta Tuszyn, gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie strategii rozwoju miasta i projektów finansowanych przez UE. W latach 2004-2014 pracował dla Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedzialnego za wspieranie beneficjentów funduszy unijnych w prawidłowej realizacji umów finansowanych ze środków UE. Wcześniej pełnił rolę koordynatora projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz pełnił rolę trenera przedstawicieli administracji publicznej. W latach 2009-2014 trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim certyfikowany przez Krajowy Ośrodek EFS.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Education Trainer. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK oraz „Technologie mobilne w edukacji”.

Od 1991 r. jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania TIK w edukacji. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.
Odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Laureat nagrody „TOP 3 – Mężczyźni w Edukacji”.

Ewa Dorota Ostaszewska

Absolwentka Instytutu Germanistyki i studiów podyplomowych w zakresie metodyki nauczania języków obcych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni nauczyciel akademicki i nauczyciel języka niemieckiego w Goethe-Institut. Od roku 2000 koordynator projektów edukacyjnych w Goethe-Institut w Warszawie. Obecnie kieruje projektem Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse.

Ewa Krupa

Prezes Fundacji Orange – jedynej fundacji korporacyjnej wśród telekomów. Związana z tą organizacją od momentu jej utworzenia w 2005 roku. Od wielu lat angażuje się w prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzmacniania społeczeństwa informacyjnego. Od 2013 roku pełni rolę Przewodniczącej Zarządu Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza największe polskie fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność grantodawczą, w oparciu o wysokie standardy. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainicjowanego przez Lidera Cyfryzacji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie mama Aleksandra, Kaliny i Jeremiego.

Łucja Kornaszewska-Antoniuk

Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, psycholog, trenerka.
W Fundacji Orange kieruje Działem Programów skierowanych do szkół i lokalnych społeczności (#Super Koderzy, MegaMisja, Bezpiecznie Tu i Tam, Pracownie Orange). Odpowiada między innymi za współpracę z partnerami merytorycznymi oraz kreowanie i realizację działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych u dzieci.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej. Prywatnie pasjonatka podróży dalekich i bliskich.

Lidia Klaro-Celej

Profesor Oświaty, ekspert PWN ds. kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, członek zespołu ekspertów MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, autorka i współautorka podstaw programowych kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w różnych typach szkół.

Katarzyna Król

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorka publikacji z zakresu edukacji literackiej i teatralnej, pedagogiki muzealnej oraz badaczka działalności edukacyjnej i literackiej Izabeli Czartoryskiej. Trenerka zagadnień z obszaru pedagogiki rodziny, teatru i wykorzystania literatury w edukacji i wychowaniu dzieci. Aktorka Teatru Bazyl wystawiającego spektakle skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mające na celu dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, uwrażliwienie ich na żywe słowo i muzykę, pobudzanie wyobraźni i kształtowanie gustu artystycznego. Animatorka czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ewa Bensz

Kierownik działu promocji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Współzałożycielka i koordynatorka Centrum Rozwoju Kobiet. Inicjuje i prowadzi projekty szkoleniowe dla kobiet z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i efektywności. Od 2006 roku realizuje kampanie reklamowe i wizerunkowe dla szkolnictwa wyższego. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Lucky Mind.
Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy. Jest certyfikowanym trenerem grupy Trop. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu kreatywności, technik pamięciowych i efektywnej nauki. Jako doradca zawodowy uczestnicy w projektach rekrutacyjnych, zajmuje się selekcją kandydatów, udziela konsultacji z zakresu planowania kariery zawodowej.
Jest ekspertem w projektach szkoleniowych dla placówek edukacyjnych w obszarze budowania wizerunku i tworzenia kampanii reklamowych. Interesuje się tematyką promocji i PR w sektorze ekonomii społecznej i szkolnictwie.

Tomasz Antosiak

Trener umiejętności społecznych i interpersonalnych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu procesu grupowego, przywództwa i komunikacji międzyludzkiej. Absolwent studiów ekonomii menedżerskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Trener ORKE. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami społecznymi w całym kraju, a także za granicą.

Marzena Jasińska

Trener z rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doradca zawodowy.
Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Specjalista z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, negocjacji, mediacji szkolnych, procesów grupowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania zespołem, neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Prowadzi całościowy proces wspomagania szkół i placówek od diagnozy potrzeb do ewaluacji działań. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w ramach projektów i programów ogólnopolskich np. System Doskonalenia Nauczycieli oparty na Ogólnodostępnym Kompleksowym Wspomaganiu Szkół, Wspieranie Tworzenia Szkół Ćwiczeń. Autorka artykułów i publikacji nt. kompleksowego wspierania szkół, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, rozwoju dziecka, efektywnych metod nauczania i uczenia się.

Urszula Kornas- Krzyżykowska

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, pomiaru dydaktycznego.
Dwukrotnie uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska oświatowego.

Michał Grześlak

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli oraz kadry kierowniczej.
Posiada tytuł: Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ramach współpracy z Microsoft prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora edukacyjnego z całej Polski, których tematyką jest wykorzystanie usługi Microsoft Office 365 i nowych technologii w edukacji.

Maciej Kaczmarek

VAR Account Manager NETGEAR Poland Sp. z o.o.

Związany z branżą IT od 20 lat, w czasie których zajmował się projektowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i sprzedażą zintegrowanych rozwiązań informatycznych i biznesowych, bazujących na produktach firm takich jak: Microsoft, Oracle, SAP, Sybase, CA, Siemens, Cisco, 3Com, Compaq, IBM, HP.
Od 9 lat w sektorze rozwiązań sieciowych, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję związaną z projektowym wsparciem rozwiązań dla infrastruktury teleinformatycznej. Pracował wcześniej w takich firmach jak POLKOMTEL SA, ComputerLand S.A., D-Link.

Ukończył Akademię Bydgoską. Od 1998 roku prowadzi szkolenia i konferencje dotyczące rozwiązań sieciowych.

Od 6 lat w firmie NETGEAR odpowiedzialny za rozwiązania sieciowe dla kluczowych klientów firmy, m.in. za współpracę z przemysłem, administracją publiczną i instytucjami naukowymi w Polsce oraz obsługę merytoryczną dużych projektów w największych organizacjach biznesowych w Polsce.

Łukasz Zięba

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku związany z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o., a obecnie HP Inc Polska Sp. z o.o. Doświadczony konsultant sprzedaży i trener.
Pasjonat nowych technologii oraz praktyk w zakresie ich zastosowania. Obecnie Mid-Market Sales Manager odpowiedzialny za sprzedaż do kluczowych klientów w ramach tego sektora oraz wspierający rozwój kanału partnerskiego HP Inc w Polsce.

Małgorzata Munzer

Brand Marketer w Squla.pl
Doświadczenie zdobywała w Polsce w dziale marketingu w branży FMCG. Następnie w Holandii zajmowała się doradztwem w dziale edu-tech/digital w jednej z największych grup medialnych w Europie – Sanoma (wydawca Nowej Ery i właściciela Young Digital Planet w Polsce), gdzie pracowała między innymi przy projektach: kieskeurig.nl oraz donaldreporter.pl. Oprócz tego od 10-lat prowadzi księgarnię internetową z polskimi książkami dla dzieci w Holandii. Obecnie zajmuje stanowisko Brand Marketera w Squla.pl – edukacyjnej platformie internetowej dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Marek Jędryka

Jest nauczycielem języka angielskiego i trenerem z 20-letnim stażem. Jako trener pracował dla szeregu instytucji edukacyjnych i dla jednostek biznesowych. Interesuje go rola nowoczesnej technologii jako narzędzia podnoszenia skuteczności nauczania i wzmacniania motywacji Uczniów, a także praktyczne wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w podnoszeniu kompetencji językowych Uczniów. Wierzy, że dobrze prowadzona diagnoza wykorzystująca ocenianie kształtujące skutecznie i w sposób wymierny pomaga Uczniom osiągać lepsze wyniki i budować poczucie własnej wartości. Obecnie Marek Jędryka pracuje jako trener wydawnictwa Pearson prowadząc warsztaty szkoleniowe dotyczące m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych w edukacji.

Małgorzata Trybuchowicz

Absolwentka prawa i germanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania samorządem terytorialnym prowadzonych przez Fundację Rozwoju KUL we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na SGH. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera. Od kilkunastu lat pracuje w sektorze ubezpieczeń majątkowych – Generali, Aviva, DAS, Allianz, obecnie InterRisk. Odpowiadała za rozwój produktów mieszkaniowych, dla małych i średnich przedsiębiorstw, osobowych, a także ochrony prawnej. Prowadziła projekty związane z wdrożeniami nowych rozwiązań sprzedażowych (m.in. Aviva direct) i produktowych. Jest członkiem Podkomisji Ochrony Prawnej, działającej przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Paulina Gromadzka

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Absolwentka Wydziału Filologicznego oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Z rynkiem ubezpieczeń związana od 2009 roku. Posiada zdany egzamin brokerski oraz certyfikaty potwierdzające odbycie wielu szkoleń z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowie, majątkowych oraz finansowanych. W WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. odpowiedzialna jest za nadzór nad Zespołem Ubezpieczeń Grupowych oraz kontakt z kluczowymi Klientami i Partnerami obcojęzycznymi.

Paweł Stykowski

Jest Dyrektorem Departamentu Prawnego w InterRisk TU S.A. , radcą prawnym. Od dziesięciu lat zajmuje się doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń – w imieniu kancelarii CMS Cameron McKenna i jako prawnik wewnętrzny w grupie AXA. M.in. przygotowywał i weryfikował projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych, doradzał w wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu oraz wszelkich innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Reprezentował zakłady ubezpieczeń w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych.
Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz po rocznych studiach w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest także absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.
Jest autorem licznych publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Giełdy „Parkiet”, Monitora Prawniczego, Miesięcznika Ubezpieczeniowego oraz Dziennika Ubezpieczeniowego.

Jan Grzela

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku pedagogika pracy. Pierwszą pracę podjął w Zespole Szkół Samochodowych Bydgoszczy, a następnie w 1997 rozpoczął przygodę z ubezpieczeniami w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Gwarant SA. Od 1 września 1999 r. pracuje w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Ukończył studia podyplomowe na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz Akademię Finansów w Warszawie zakresie ocena ryzyka i likwidacja szkód. Zaangażowany w akcje charytatywne oraz wiele inicjatyw edukacyjnych.

Tomasz Hodakowski

Menedżer ds. sektora edukacji i administracji Intel
Obecnie odpowiada za sektor edukacji i administracji. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach. Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług. Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Prywatnie fotograf, narciarz oraz wokalista i gitarzysta zespołu rockowego Banditel.

Leszek Lewoc

Prezes Zarządu PCG Academia
Z wykształcenia matematyk i informatyk zajmujący się zastosowaniami informatyki w kształceniu. W latach 90‑tych współtworzył pierwsze w Polsce komercyjne rozwiązania e‑learningowe. Kierownik projektu Encyklopedii Multimedialnej PWN i prezes zarządu pwn.pl. Pracował w zarządach spółek VULCAN oraz Fronter Polska. Samodzielnie i poprzez założoną przez siebie firmę vm.pl świadczył usługi informatyczne, projektowe i zarządcze dla wydawnictw i firm informatycznych. Zajmuje się głównie stosowaniem analizy danych w oświacie i kształceniu oraz tworzeniem interaktywnych publikacji bazujące na tych analizach.

Daria Kowalska

Związana z Akademią Leona Koźmińskiego. Od 11 lat na stanowisku Dyrektora Biura Marketingu aktywnie i kreatywnie, uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji strategii uczelni, jej misji oraz wyznaczaniu drogi rozwoju. Od grudnia 2012 r. jest oficjalnie członkiem Rady Doradczej do Spraw Strategii Marketingowej ALK. Zarządza komunikacją marketingową ALK w wymiarze krajowym i międzynarodowym, procesem rekrutacji oraz wsparcia studentów. Mając na uwadze stworzenie studentom warunków do wszechstronnego rozwoju, którego rezultatem byłby wzrost ich atrakcyjności na rynku pracy, a także osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu własnego przedsięwzięcia biznesowego, przygotowała kompleksowy program integracji środowisk start-upowych wokół uczelni. W ramach programu m.in. stworzyła pierwszy uczelniany akcelerator GrowPoint. Za podjęte działania nominowana do nagrody LUMEN 2015 dla Liderów Zarządzania Uczelnią w obszarze „współpraca z otoczeniem”. W 2014 roku laureatka w konkursie proMYK Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich p.r.o.m. w kategorii „Działania promocyjne i komunikacyjne prowadzone w obszarze NOWE MEDIA” za stworzenie bloga obcojęzycznego „Students in Warsaw”. W wyniku prowadzonych przez nią działań Uczelnia otrzymała tytuł Buiness Super Brands 2007 oraz statuetkę Aulera 2014. W 2017 roku odznaczona Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę.

Barbara Bansoła

Nauczycielka dyplomowana z 33-letnim stażem pracy dydaktycznej i 26–letnim stażem w kierowaniu szkołami. Absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia polska), oligofrenopedagog, moderator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Ekspertka w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatorka OKE w Jaworznie. Członek OSKKO oraz sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, współorganizatorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji Filozoficznych dla Nauczycieli i Wychowawców. Pracuje w samorządzie powiatowym (przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego od 2014 roku, członek zarządu powiatu w kadencji 2010-2014), absolwentka Akademii Liderów Samorządowych.
Prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych: przygotowanie pedagogiczne, organizacja i zarządzanie oświatą.
W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty (2003), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2008), została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka artykułów z dziedziny zarządzania szkołą.

Katarzyna Rudzka

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych. Wie jak tworzyć, a następnie wdrożyć kreatywne i nieszablonowe rozwiązania produktowe. Najciekawsze projekty: produkt dedykowany dla kredytobiorców hipotecznych największego polskiego banku, autorski projekt zawarcia i obsługi produktu szkolnego z wykorzystaniem najnowszej technologii IT oraz zgłoszenia szkód online, wspólny projekt sprzedażowy (ubezpieczenie zdrowotne) z prestiżową placówką medyczną. Absolwentka: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia Ubezpieczeń, Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie – Prawo Ubezpieczeniowe, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie – Administracja Publiczna. Miłośniczka najnowszej technologii IT, nowoczesnego budownictwa, kotów persów i tańca nowoczesnego.

Jacek Ścibor

Wykształcony nauczyciel nauczania początkowego pracujący od 25 lat jako nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, wieloletni pracownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, pasjonat ICT w nauczaniu wszystkich przedmiotów, współtwórca merytoryczny i redaktor naczelny (2013-2016) kwartalnika dla nauczycieli „IT w edukacji”, koordynator w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (2014), prelegent i współtwórca merytoryczny szkolnych TiK-owych konferencji technologiczno-metodycznych, autor licznych artykułów o wykorzystaniu ICT w szkole, założyciel i administrator społeczności sieciowej Superbelfrzy RP. Obecnie nauczyciel w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej, trener Fundacji Orange (#Superkoderzy), Fundacji Nowoczesna Polska (Cybernauci) i WSiP-ORKE (Kodowanie w klasach I-III).

Maciej Barański

Absolwent kieleckiego wydziału polonistyki, były wykładowca. Przygodę menadżerską z biznesem rozpoczął w 2007 roku, gdy zrezygnował z pracy naukowej na rzecz sektora B2B. Ponad trzyletnie doświadczenie w dziale sprzedaży Mitsubishi Motors wraz z kierunkowym wykształceniem pedagogicznym stworzyło wręcz wybuchową mieszankę. Później szef działu marketingu jednej z największych galerii handlowych w Polsce – Galerii Echo w Kielcach. Aktualnie Manager komunikacji marketingowej w Grupie MAC S.A. Autor tekstów, redaktor, ekspert spotkań panelowych, zapraszany gościnnie z wykładami autorskimi i szkoleniami do wielu instytucji (m.in. Kielecki Park Technologiczny, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, redakcje radiowe). Po godzinach pracy relaksuje się na treningach boksu tajskiego. Ojciec dwóch synów.

Marcin Joka

Projektant, konstruktor, programista z branży nowych technologii. Na co dzień zajmuje się robotyką i tworzeniem rozwiązań mobilnych. Laureat prestiżowych programów, m.in.: „Generacja Przyszłości 2014” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i „Przystanek Młodzi 2015” – plebiscytu na najbardziej inspirujących młodych ludzi do 30. roku życia. W 2015 roku znalazł się w rankingu New Europe 100 – rankingu 100 najprężniej rozwijających się innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Wielokrotny zwycięzca konkursów, m.in.: Microsoft Imagine Cup 2015, LBL Phillips „Światło-Kreacje” i Technotalenty 2015. Współtwórca takich projektów jak Photon (pierwszy na świecie, interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem), Cube&Code (klocki umożliwiające sterowanie robotami dla dzieci od 3. roku życia) czy EyeScan (oprogramowanie do analizy tęczówki oka, pod kątem wykrywania wczesnych zmian chorobowych w organizmie).

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.